หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหาร อบต.นางบวช
สมาชิกสภา อบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานอื่นๆ
แผนปฏิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 
  ความเป็นมาของโครงการ)

 •  

 • ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน


  คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก

 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่3.jpg
 • scan0009.jpg
 • scan0010.jpg
 • scan0011.jpg
 • scan0012.jpg
 • scan0013.jpg
 •