ความเป็นมาของศูนย์
คำแถลงนโยบายนายกต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาตำบลสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบวัดความพึงพอใจ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว อบต.เกาะเรียน กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557  
   
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2556  
   
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2555  
   
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2554  
   
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2553