พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

นายกพยอม ดีเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สวดมนต์เย็นและเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท่าฟืน ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีอบต.นางบวช

นายกพยอม ดีเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในวันเข้าพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท่าฟืน ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีอบต.นางบวช

อบต.นางบวช ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.นางบวช เข้าตรวจสุขภาพเบื้องต้นและพูดคุยให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ

อบต.นางบวช ร่วมกับ ทีมช่างผมเมืองเหน่อ ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

อบต.นางบวช ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าต้านโควิด 19
[+] more
[+] more
 
 
[+] more
 
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือสถ.สุพรรณบุรี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
วารสาร อบต.นางบวช
คู่มือบริการประชาชน
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด