หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

อบต.นางบวช ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

อบต.นางบวช ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมช่างผมเมืองเหน่อ

อบต.นางบวช ดำเนินโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช

อบต.นางบวช จะดำเนินออกบริการตัดผมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะรับบริการตัดผม (ฟรี) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
[+] more
 
 
 
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือสถ.สุพรรณบุรี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
วารสาร อบต.นางบวช
[+] more
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด