หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการพบกันวันพระ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง แบบมีส่วนร่วม
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข้มแข็ง
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการผู้สูงอายุร่างกายปลอดภัย จิตใจแข็งแรง
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการประชารัฐ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ ในการจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.นางบวช ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการ อบต.นางบวช ร่วมใจร้องเพลงชาติไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560


   
   
   
 
โครงการ อบต.นางบวช ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการฉันไม่ใช่ขยะ
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.นางบวช ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2559


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย