หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมรักษ์สุขภาพอบต.นางบวช จัดกิจกรรม เดินวิ่ง”ดูนม ชมทุ่ง” ภายใต้โครงการก้าวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางบวช จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2566


   
   
   
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2566​ นำโดยนายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช​ ผอ.รพ.สต.นางบวช​ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ​ 90 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566


   
   
   
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยาน อบต.นางบวช จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566


   
   
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.บวช มอบหมายให้ นางสาววนิดา ฟักเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยนักบริบาล อบต.นางบวช ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช จำนวน 2 ราย
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
อบต.นางบวช​ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ​ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2566​ โดยจัดทำพิมเสนน้ำ​ และการทำไข่เค็มแห้งใบเตย ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2566


   
   
   
 
โครงการความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการสัตว?ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2565


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช​ ร่วมกับทีมงานช่างผมเมืองเหน่อจัดกิจกรรมตัดผมฟรี​ ภายใต้โครงการ​อบต.นางบวชห่วงใย​ใส่ใจผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็กและเยาวชน​ ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565 ในวันที่​ 29​ ธันวาคม​ 2564
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม​ 2565 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางบวช จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยนายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พนักงานส่วนตำบล และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางบวช ณ วัดท่าฟืน หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัด โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ​ โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.นางบวช กับ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ณ. บ้านคนพิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.บวช มอบหมายให้นางสาววนิดา ฟักเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยนักบริบาล อบต.นางบวช ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช จำนวน 3 ราย
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566


   
   
   
 
อบต.นางบวช นำโดยนายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช พร้อมด้วยนายไอลวิน คล้ายสุบรรณ ปลัดอำเภอเดิมบางนางบวช ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทาน และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือนจากเหตุวาตภัย
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ร่วมกับ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมื่อวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่านางเริง
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเหตุอัคคีภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ณ ที่ทำการ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางบวช ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดท่าฟืน หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย