พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.นางบวช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดประชุมประชมคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านไร่ดอนกลาง หมู่ที่ 10
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดท่าฟืน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณริมถนนทางเข้า อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมช่างผมเมืองเหน่อ
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ดำเนินโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช จะดำเนินออกบริการตัดผมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะรับบริการตัดผม (ฟรี) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562


   
   
   
 
พนักงานทุกคน ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารสำนักงานและรอบอาคารสำนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562


   
   
   
 
โครงการวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดท่าฟืน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยาน อบต.นางบวช จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 543 ถึงวันที่ 31 มกราคม 543


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562


   
   
   
 
โครงการพบกันวันพระ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2561