พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าต้านโควิด 19
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563


   
   
   
 
พนักงาน อบต.นางบวช ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์เช้าในวันพระ ตามโครงการพัฒนาจิตใจผ่องใส ก้าวไกลด้วยธรรมะในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ที่ทำการ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ส่งมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ ทีมช่างผมเมืองเหน่อ ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563


   
   
   
 
พนักงาน อบต.นางบวช ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์เช้าในวันพระ ตามโครงการพัฒนาจิตใจผ่องใส ก้าวไกลด้วยธรรมะในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป โดยมีกิจกรรมประกวดกระทงและประกวดหนูน้อยนพมาศ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทำการ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
วันที่ 30 กันยายน 2562 นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ได้มอบหมายนายกาญจน์ พิทยานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และ อสม. หมู่ที่ 6 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทบ้านของ นางฉลวย ส่วนสมบุญ บ้านเลขที่ 19/3
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561


   
   
   
 
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ได้มอบหมายนายกาญจน์ พิทยานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และ อสม. หมู่ที่ 6 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทบ้านของ นางสาวอารญา พรหมมิ บ้านเลขที่ 46
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562


   
   
   
 
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยาน อบต.นางบวช จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2562 โดยนายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการผู้สูงอายุ ร่างกายปลอดภัย จิตใจแข็งแรง
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
วันแม่แห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเหตุอัคคีภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมสวดมนต์เย็นและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดท่าฟืน ต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านไร่ดอนกลาง หมู่ที่10 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา อบต.นางบวช ณ วัดเขาแสงสว่างเจริญธรรม (วัดเขาดิน) และวัดท่าฟืน หมู่ที่ 6 ต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย