หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปีงบประมาณ 2560  
ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560  
การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา อบต.นางบวช  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา อบต.นางบวช


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่ออง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่ออง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559  
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นาบวช เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559


 
   
   
 
ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560  
อบต.นางบวช ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย