พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว
เป็นงานที่ผลิดไม้กวาดที่ทำมาจากทางมะพร้าว โดยกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านคันคลองกระเสียว ตำบลนางบวช ที่มีความละเอียดปราณีต และแข็งแรงทนทาน สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ 25 หมู่ที่ 9 บ้านคันคลองกระเสียว ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทร. 035-433160 หรือ 081-1923161


   
 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
งานผลิตจักสานจากไม้ไผ่ โดยคุณตาประทุท สัตบุษ เป็นงานผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาสืบทอดกันมา โดยเป็นงานจักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระด้ง หรือ เขิง


   
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยคุณตาเคล้า รุ่งเรือง เป็นผู้จักสานต่าง ๆ เช่น สุ่มไก่ ตะค่องใส่ปลา รอบ ไซ สุ่มจับปลา และเครื่องมือจับปลา สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ 87 หมู่ 7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทร. 035-433160 หรือ 086-1094979


   
 
ผลิตภัณฑ์หมวกหนัง
เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านไร่ ตำบลนางบวช ร่วมกันจัดทำขึ้น เป็นงานที่ทำด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนัง และยางพารา เช่น หมวกสไตร์คาวบอย พวงกุญแจรูปหมวก สนใจในผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปจำหน่ายหรือใช้เองติดต่อได้ที่ 130 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวบช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 035-433160 หรือ 085-7004657