พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  
   
2
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  
   
3
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  
   
4
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561  
   
5
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  
   
6
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561  
   
7
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561  
   
8
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  
   
9
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  
   
10
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  
   
11
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  
   
12
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562  
   
13
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
   
14
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
   
15
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  
   
16
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
   
17
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาุคม พ.ศ. 2562  
   
18
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
   
19
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  
   
20
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  
   
21
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
   
22
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
   
23
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562