หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  
   
2
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  
   
3
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  
   
4
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561  
   
5
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  
   
6
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561  
   
7
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561  
   
8
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  
   
9
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  
   
10
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  
   
11
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  
   
12
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562  
   
13
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
   
14
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
   
15
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  
   
16
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
   
17
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  
   
18
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
   
19
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
   
20
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562  
   
21
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
   
22
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
   
23
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  
   
24
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
   
25
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
   
26
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  
   
27
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563  
   
28
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
   
29
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  
   
30
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
   
31
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  
   
32
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563  
   
33
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  
   
34
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
   
35
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  
   
36
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564  
   
37
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
   
38
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  
   
39
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564  
   
40
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย