หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง พร้อมรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ สายเลียบคลองชลประทาน 3 ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 บ้านท่านางเริง ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบเกาะคู หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะคู ตำบลนางบวช  
3 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสาธารณะหนองตะล้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะคู ตำบลนางบวช  
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
6 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนแปลงจากผิวจราจรลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.68-015 และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.68-001 หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช ช่วงที่ 2 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,215 ตาราง  
7 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.68-001 และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.68-013 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะคู ตำบลนางบวช กว้าง 4 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบ  
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านคันคลองกระเสียว ตำบลนางบวช  
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช  
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
19 ราคากลางโครงการจัดทำเวทีสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
20 ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช