หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560


   
   
   
 
โครงการทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปียมหาราช
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2559


   
   
   
 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559


   
   
   
 
โครงการวันนี้มียิ้ม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558


   
   
   
 
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปียมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2558


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อนประจำปีงบประมาณ2558
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2558
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558


   
   
   
 
โครงการวันนี้มียิ้ม
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557


   
   
   
 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับตำบล ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557


   
   
   
 
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2557
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2557


   
   
   
 
งานส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2557
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย