หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2556  
   
2
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคมปี2556  
   
3
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายนปี2556  
   
4
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคมปี2556  
   
5
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายนปี2556  
   
6
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฏาคมปี2556  
   
7
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคมปี2556  
   
8
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายนปี2556  
   
9
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2558  
   
10
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมปี2556  
   
11
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายนปี2556  
   
12
รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคมปี2556  
   
13
รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคมปี2557  
   
14
รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2557  
   
15
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคมปี2557  
   
16
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายนปี2557  
   
17
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคมปี2557  
   
18
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายนปี2557  
   
19
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคมปี2557  
   
20
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2557  
   
21
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2557  
   
22
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2557  
   
23
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2557  
   
24
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2557  
   
25
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558  
   
26
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2558  
   
27
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2558  
   
28
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2558  
   
29
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2558  
   
30
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2558  
   
31
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2558  
   
32
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2558  
   
33
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2558  
หน้าแรก << ก่อนหน้า