หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา อบต.นางบวช  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา อบต.นางบวช


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่ออง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่ออง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559  
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559


 
   
   
 
ประกาศ อบต.นาบวช เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559  
เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559


 
   
   
 
ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560  
อบต.นางบวช ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญที่ 4/2558 (ครั้งที่ 2)  
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2558 ครั้งที่ 2


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญที่ 4/2558  
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2558


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญที่ 3/2558 (ครั้งที่ 2)  
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2


 
   
   
 
คำสั่งแต่งคั้งคณะกรรมสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช (คณะกรรมการแปรญัตติ)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ


 
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย