หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
วันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556


   
   
   
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
วันปิยะมหาราชประจำปี2555
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555


   
   
   
 
งานอบต.เคลื่อนที่ เพื่อการบริการประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555


   
   
   
 
งานสงกรานต์ปี2555
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2555


   
   
   
 
อบต.นางบวชรับข้อเรียกร้องจากตัวแทนชาวบ้านให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2555


   
   
   
 
ภาพการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อการบริการประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555


   
   
   
 
ชมรมปั่นจักรยานรักสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555


   
   
   
 
กีฬาตำบลคัพประจำปี54
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554


   
   
   
 
พิธีมอบรถโยก-รถเข็นสำหรับผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็กกลุ่มสตรี
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2554


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชประจำปี 2554
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2554


   
   
   
 
โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554


   
   
   
 
โครงการร้อยใจท้องถิ่นไทยปี 2554
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2554


   
   
   
 
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2554
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2554


   
   
   
 
การให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2554
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 65 ให้การสนับสนุนงบสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเขตพื้นที่ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554


   
   
   
 
สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เขตอบตนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า