หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
วันสงกรานต์ปี2556
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2556


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556


   
   
   
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
วันปิยะมหาราชประจำปี2555
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555


   
   
   
 
งานอบต.เคลื่อนที่ เพื่อการบริการประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555


   
   
   
 
งานสงกรานต์ปี2555
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2555


   
   
   
 
อบต.นางบวชรับข้อเรียกร้องจากตัวแทนชาวบ้านให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2555


   
   
   
 
ภาพการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อการบริการประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555


   
   
   
 
ชมรมปั่นจักรยานรักสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555


   
   
   
 
กีฬาตำบลคัพประจำปี54
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554


   
   
   
 
พิธีมอบรถโยก-รถเข็นสำหรับผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็กกลุ่มสตรี
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2554


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชประจำปี 2554
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2554


   
   
   
 
โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554


   
   
   
 
โครงการร้อยใจท้องถิ่นไทยปี 2554
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2554


   
   
   
 
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2554
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2554


   
   
   
 
การให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2554
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 65 ให้การสนับสนุนงบสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเขตพื้นที่ อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554


   
   
   
 
สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เขตอบตนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า