หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๔  
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๔


 
   
   
 
เปิดให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554  
เปิดให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554 (ทุกวันเวลาราชการ เพิ่มทุกวันเสาร์)


 
   
   
 
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน


 
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปิดทองฝังลูกนิมิต  
ขอเชิญเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปิดทองฝังลูกนิมิต


 
   
   
 
การยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี 54  
การยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี 54


 
   
   
 
โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดคล้องแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดคล้องแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ


 
   
   
 
จัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ และสคส.ปี2554  
จัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ และสคส.ปี2554


 
   
   
 
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ  
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรัษาพระองค์


 
   
   
 
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน


 
   
   
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ณ อบต.นางบวช โทร.035-433-160  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ณ อบต.นางบวช โทร.035-433-160


 
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย